شبکه

تامین تجهیزات زیر ساخت

سرویس ها

راه اندازی سیستم های پشتیبان گیری

( Backup )

ارایه راهکارهای مجتمع سازی سرورها

(Server Consolidation)

نصب و راه اندازی مجازی سازی شبکه

( virtualization )

نصب و راه اندازی سیستم های مدیریتی

( monitoring )

نصب و راه اندازی mail server

(Exchange Server )

نصب و راه اندازی دیوار آتش

( Firewall )

سرورها

طراحی و مشاوره

خدمات مشاوره ای یکی از مهم ترین مسائل در حوزه ی نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری می باشد.
زیرا پایه و اساس داشتن یک شبکه ی منظم و استاندارد این است که مشاوره ها بر اساس تجربیات
طی سال ها کار در این حوزه و تخصص متخصصین ارائه داده می شود.

اجرای زیر ساخت

در یک سیستم کابل ‌کشی و ارائه خدمات پسیو شبکه (Passive) به صورت ساخت‌ یافته، به دلیل رعایت استانداردها و اجرای کابل‌ کشی
بر طبق اصول و روشهای تعیین شده از سوی سازمانهای استانداردسازی شبکه، نیازی به ایجاد تغییرات مداوم در ساختار کابل ‌کشی نمی باشد
و این امر موجب می شود تا این سیستم ثابت مانده و پایداری آن در طی زمان حفظ گردد.

 

رزومه کاری