پروژه ها

پروژه های شبکه :

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری بیمارستان امام رضا

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری بیمه امین پارسیان

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری شهر قدس

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری دهدشت یاسوج

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری شهرداری ملارد

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری شرکت بین المللی ست

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری شرکت Isim ایرانسل

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری شرکت TPG

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری ساختمان کوثر (تامین اجتماعی)

پروژه زیرساخت شبکه کامپیوتری پلی کلینیک قرچک ورامین

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری حصارک کرج

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری پلی کلینیک 19 تامین اجتماعی

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری اشرفی اصفهانی

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری شعبه 6 تامین اجتماعی

زیر ساخت شبکه کامپیوتری شعبه تامین اجتماعی پاکدشت

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری شرکت تهویه تهران قشم

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری شرکت نشر الکترونیک

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری شرکت TPG

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری کلینیک دامپزشکی نیکان


پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری تامین اجتماعی شعبه ملارد

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری شرکت SGS


پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری شرکت آبادگران مارگون

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری شرکت شمص تامین

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری شرکت آرازروزن

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری شرکت مهندسین مشاور نیرو

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری کارخانه نیکران لاستیک

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری شرکت خوشگوار مشهد

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری بیمارستان شهریار

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری ساختمان شماره 8 تامین اجتماعی

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری کلینیک دهقان برزکی

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری درمانگاه 21 تامین اجتماعی

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری بیمارستان 15 خرداد

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری اشرفی اصفهانی

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری بیمارستان آیت اله کاشانی

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری پلی کلینیک 22 تامین اجتماعی

پروژه چاه ارت شعبه رودهن تامین اجتماعی

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری نمایندگی بوتان

پروژه زیرساخت شبکه کامپیوتری شمیم خوشگوار

پروژه زیر ساخت شبکه اداره کل غرب تامین اجتماعی استان تهران

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری ساختمان اداری شماره 186

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری موسسه فرهنگی هنری آتیه

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری درمانگاه طوس تامین اجتماعی

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری درمانگاه 13 آبان تامین اجتماعی

پروژه چاه ارت شعبه 1 تامین اجتماعی کرج

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری درمانگاه خاندان حکیم

پروژه زیرساخت شبکه کامپیوتری شعبه 12 تامین اجتماعی

پروژه زیرساخت شبکه کامپیوتری بیمارستان لبافی نژاد

پروژه زیرساخت شبکه کامپیوتری شرکت رویای طلایی شهر

پروژه زیرساخت شبکه کامپیوتری درمانگاه اشتهارد