پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری حصارک کرج

نام پروژه : پلی کلینیک حصارک کرج محل پروژه استان البرز ماه و سال اجرا اردیبهشت ماه سال 1394 مدت اجرا 26 روز تعداد افراد اجرا 3 نفر به همراه سرپرست اجرا تعداد نود شبکه 90 عدد نصب و آرایش رک دیواری 1 عدد نصب و آرایش رک ایستاده 1 عدد نصب ترانکینگ 430 متر […]

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری شعبه تامین اجتماعی دهدشت یاسوج

نام پروژه شعبه تامین اجتماعی دهدشت یاسوج محل پروژه دهدشت یاسوج ماه و سال اجرا شهریور ماه سال 1392 مدت اجرا 12 روز کاری تعداد افراد اجرا 4 نفر به همراه سرپرست اجرا تعداد نود شبکه 62 عدد نصب و آرایش رک ایستاده 1 عدد نصب ترانکینگ 500 متر کابل کشی شبکه 2300 متر

پروژه زیر ساخت شبکه کامپیوتری تامین اجتماعی شعبه شهر قدس

نام پروژه بهینه سازی رک تامین اجتماعی شعبه شهر قدس محل پروژه شهر قدس ماه و سال اجرا بهمن ماه سال 1391 مدت اجرا 2 روز کاری تعداد افراد اجرا 2 نفر به همراه سرپرست اجرا توضیحات آرایش رک ایستاده کابل شعبه، شماره گذاری کابل ها، تست نود ها، آرایش صحیح رک

پروژه زیر ساخت شبکه های کامپیوتری بیمارستان اسلام شهر

نام پروژه بیمارستان امام رضا(ع) محل پروژه اسلام شهر ماه و سال اجرا بهمن ماه سال 1391 مدت اجرا 2 ماه کاری تعداد افراد اجرا 7 نفر به همراه سرپرست اجرا تعداد نود شبکه 98 عدد نصب و آرایش رک دیواری 2 عدد نصب و آرایش رک ایستاده 1 عدد نصب تراکینگ 700 متر نصب […]