پروژه ساختمان پایا (تامین اجتماعی)

نام پروژه ساختمان پایا (واحد بازرگانی تامین اجتماعی) ماه و سال اجرا تیر ماه سال 96 مدت اجرا 10 روز تعداد افراد اجرا 2 نفر توضیحات نصب 71 عدد پریز برق ارت دار 430متر کابل کشی برق 60 متر کابل کشی برق فشارقوی نصب 1 عدد تابلو برق UPS سه فاز

پروژه ساختمان شماره 8 (تامین اجتماعی)

نام پروژه ساختمان شماره 8 (اقبال) تامین اجتماعی محل پروژه خیابان نصرت غربی ماه و سال اجرا اردیبهشت ماه سال 96 مدت اجرا 25 روز کاری تعداد افراد 4 نفر به همراه سرپرست اجرا تعداد پریز برق 136 تعداد پریز UPS 272 کابل کشی برق و UPS 2800 متر کابل کشی فشار قوی 240 متر […]

پروژه پلی کلینیک دهقان برزکی (تامین اجتماعی)

نام پروژه پلی کلینیک تخصصی حسن دهقان برزکی ماه و سال اجرا فروردین ماه سال 96 مدت اجرا 10 روز تعداد افراد اجرا 5 نفر سایر مشخصات 80متر کابل کشی برق نصب 1 عدد تابلو برق ups تک فاز نصب 3 عدد تابلو برق ups سه فاز نصب یک عدد ups تا توان 3KVA

پروژه شرکت خدمات ماشینی تامین (طبقه سوم)

نام پروژه پروژه شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین (طبقه سوم ) سال و ماه اجرا خرداد ماه سال 96 مدت اجرا 2 روز تعداد افراد اجرا 3 نفر توضیحات نصب و آرایش یک عدد رک دیواری نصب و آرایش یک عدد رک ایستاده 12 متر کابل کشی برق

پروژه درمانگاه شماره 22 (تامین اجتماعی)

نام پروژه درمانگاه شماره 22 (تامین اجتماعی) محل پروژه صادقیه سال و ماه اجرا خرداد ماه سال 1396 مدت اجرا 14 روز کاری تعداد افراد اجرا 4 نفر به همراه سرپرست اجرا تعداد پریز برق 30 عدد تعداد پریز ups 57 عدد نصب تابلو bypass 1 عدد نصب و راه اندازی ups 1 عدد کابل […]

پروژه درمانگاه شماره 21 (تامین اجتماعی)

نام پروژه درمانگاه شماره 21 (تامین اجتماعی) محل پروژه صادقیه سال و ماه اجرا اردیبهشت ماه سال 1396 مدت اجرا 18 روز کاری تعداد افراد اجرا 2 نفر به همراه سرپرست اجرا تعداد پریز برق 40 تعداد پریز UPS 80 نصب تابلو سه فاز 3 نصب تابلو bypass 1 نصب و راه اندازی ups 1 […]