اکتیو شبکه

خدمات اکتیو شبکه شامل تنظیمات و کانفیگ دستگاه های ارتباطی و مدیریتی

پسیو شبکه

خدمات پسیو شبکه ، کابل کشی شبکه (Passive)

مشاوره

خدمات مشاوره ای و ارائه راه کار شبکه سازه ی فرین