پروژه – UPS

پروژه های برق و دستگاه UPS :

پروژه بیمه امین پارسیان

پروژه بیمارستان امام رضا

پروژه تامین اجتماعی شعبه دهدشت یاسوج

پروژه شرکت بین المللی ست

پروژه شرکت Isim ایرانسل

پروژه ساختمان کوثر (تامین اجتماعی)

پروژه شرکت TPG

پروژه پلی کلینیک قرچک ورامین

پروژه پلی کلینیک حصارک کرج ( تامین اجتماعی)

پروژه شعبه 3 تامین اجتماعی

پروژه پلی کلینیک 19 تامین اجتماعی

پروژه پلی کلینیک اشرفی اصفهانی

پروژه ساختمان شماره 6 تامین اجتماعی

پروژه شعبه 12 تامین اجتماعی

پروژه شعبه تامین اجتماعی پاکدشت

پروژه کارخانه شکلات سازی(شهد شاهنگ)

پروژه شعبه 27 تامین اجتماعی

پروژه شرکت تهویه تهران قشم

پروژه شعبه شهر ری تامین اجتماعی

پروژه شعبه 5 تامین اجتماعی (میدان خراسان)

پروژه شرکت نشر الکترونیک

پروژه شرکت تامین آسایش

پروژه شرکت TPG

پروژه شعبه ملارد کرج ( تامین اجتماعی )

پروژه شرکت SGS

شرکت آراز روزن

شرکت خوشگوار مشهد (کوکاکولا)

پروژه بیمارستان شهریار

پروژه ساختمان شماره 8 (تامین اجتماعی)

پروژه درمانگاه شماره 21 (تامین اجتماعی)

بیمارستان 15 خرداد ورامین


پروژه پلی کلینیک اشرفی اصفهانی (تامین اجتماعی)
پروژه بیمارستان آیت اله کاشانی (ساختمان شماره 3)

پروژه درمانگاه شماره 22 (تامین اجتماعی)

پروژه نمایندگی بوتان

پروژه شمیم خوشگوار

پروژه شرکت بازرگانی بین الملل تامین اجتماعی

پروژه موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه


پروژه درمانگاه طوس (تامین اجتماعی)

پروژه درمانگاه 13 آبان


پروژه شعبه 6 تامین اجتماعی

پروژه شرکت آوای آبی آناهیت

پروژه شعبه 27 (تامین اجتماعی)

پروژه پلی کلینیک دهقان برزکی (تامین اجتماعی)

پروژه شعبه رودهن تامین اجتماعی

پروژه ساختمان پایا (تامین اجتماعی)