تعرفه – UPS

تعرفه کابل کشی برق و نصب تجهیزات آن

ردیف عنوان خدمات شبکه واحد قیمت (ریال) توضیحات
1 کابل کشی برق 5 / 2 *3 متر 10،000 حداقل کابل کشی 1000 متر
2 کابل کشی فوق تا 10000 متر متر 10،000
3 کابل کشی از 10000 متر تا 25000 متر 10،000
4 کابل کشی از 25000 متر به بالا متر 10،000
5 کابل کشی برق 6 * 4 متر 20،000
6 کابل کشی برق 10 *4 متر 20،000
7 کابل کشی برق 16 *4 متر 30،000
8 کابل کشی برق 35 *1 عدد 40،000
9 نصب پریز برق روکار یا توکار عدد 50،000
10 نصب پایه پریز برق روکار عدد 30،000
11 نصب پایه پریز برق توکار عدد 30،000
12 نصب فیوز رو کارتکی (کنار سیستم و پریز) عدد 50،000
13 نصب جعبه فیوز عدد 500،000
14 نصب تابلو برق کو ك دیواری روکار یا توکار (
تا سایز 15 *20)
عدد 760،000 بدون حفاری و گچ کاری (توکار)
15 نصب جعبه تقسیم برق 10 *10 عدد 30،000 بدون حفاری و گچ کاری (توکار)
16 نصب تابلو برق با ابعادبزرگ عدد 4،320،000
17 نصب تابلو برق سلولی 760،000 بعد از بازدید
18 نصب UPS تا قدرت KVA5 دستگاه 1،000،000 بدون باطری ها و آماده نصب در محل
19 نصب UPS از KVA5 تا قدرت KVA10 عدد توافقی توافقی بر اساس شرایط محیط پروژه
20 ایجاد چاه ارت حلقه مطابق بخش Wireless
21 نظارت بر چاه ارت حلقه 8،630،000

توجه : تعرفه های فوق، تعرفه های سازمان نظام نصفی رایانه ای استان تهران می باشد. لطفا جهت اطلاع از تعرفه های شرکت تماس حاصل فرمایید.